Algemene verkoopvoorwaarden

COVID-19: NIEUWE ANNULERINGSVOORWAARDEN

Nieuw vanaf 16 september 2020! Reserveer met een gerust hart. Bekijk onze soepele annuleringsvoorwaarden. Naar het overzicht >

Vrijblijvend aanbod

De inhoud van deze website kan niet worden beschouwd als een bindend aanbod. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om (eventuele gepubliceerde) reissommen te wijzigen. De uiteindelijke reissom wordt pas definitief zoals doorgegeven en bevestigd door Club Med op het moment van boeking, met in acht neming van de aanvullende ANVR voorwaarden die van toepassing blijven. Gepubliceerde prijzen betreffen altijd vanafprijzen die gebaseerd zijn op de prijs van een Standaard kamer, mits anders vermeld.

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Club Méditerannée Holland BV (KvK 33233493) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hieronder voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Link naar brochure: www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf.
Link naar printversie ANVR-Reizigersvoorwaarden www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf
Link naar ons certificaat: Bekijk certificaat

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Algemene voorwaarden Club Med

Lees hier de Algemene Voorwaarden waarmee u akkoord dient te gaan bij boeking van een Club Med vakantie. U kunt de Algemene Voorwaarden desgewenst downloaden en uitprinten.

Klik hier voor de algemene voorwaarden
Klik hier voor het formulier pakketreizen

Algemene voorwaarden

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Club Méditerannée Holland BV (KvK 33233493) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Website SGR Garantieregeling

Calamiteitenfonds

Club Méditerannée Holland BV (KvK 33233493) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Website Calamiteitenfonds

Online privacy

De Club Med websites - waaronder www.clubmed.nl - staan geregistreerd bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), het overheidsorgaan dat in Frankrijk instaat voor de bescherming van privégegevens. Bovendien waakt Club Méditerranée erover dat de bepalingen inzake de bescherming en de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals op Europees niveau werd bepaald door de communautaire richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG, worden nageleefd.

Meer informatie online privacy

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.

De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website over Duurzaam Toerisme. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel

http://www.anvr.nl/duurzaam-toerisme/

Bezoek onze sustainability website

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)

Alle informatie over AVG of GDPR vindt u hier.

Meer informatie

Uw keuzes op het gebied van cookies op deze website

Door uw bezoek aan de Club Med-website voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om uw navigatie te personaliseren, uw ervaring te verbeteren en diensten en aanbiedingen op maat van uw interesses te bieden.

Meer weten?