Algemene Verordening Gegevensbescherming

TEST

TEST

TEST

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)

1. BIJ WELKE GEVALLEN IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD DOOR CLUB MED?

TEST