Online Privacy Wetgeving

1. PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens betreffen inlichtingen die betrekking hebben op u als fysiek persoon en die u vrijwillig aan Club Med verstrekt heeft tijdens het gebruik van de Site zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, enz.

Deze worden gebruikt om:
- u toegang te verschaffen tot de Site, bijvoorbeeld om in te loggen in uw account waarvan de toegang uitsluitend gereserveerd is aan geïdentificeerde personen,
- u nieuwsbrieven en overige documentatie (bijv. de brochures), die u wilt ontvangen, te sturen.
- u, met uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, aanbiedingen te sturen, u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan spellen en prijsvragen,
- anonieme analyses en onderzoeken uit te voeren om de Site en/of uw online ervaring te verbeteren,
- voor interne statistieken.

Sommige gevraagde inlichtingen zijn verplicht en worden aangeduid met een sterretje. Zonder deze gegevens kan Club Med u niet de gevraagde informatie versturen of de gevraagde diensten leveren.

2. VERWERKING

De onderneming Club Méditerranée SA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe uw privacy te waarborgen en de van kracht zijnde wetgeving na te leven, met name de in 2004 gewijzigde Franse wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978 evenals de aanbevelingen van de CNIL ("de van kracht zijnde regelgeving").

Voor de onder punt 1. genoemde doeleinden, accepteert u dat uw door Club Med vergaarde persoonsgegevens worden opgeslagen, verwerkt en doorgezonden naar de filialen en/of dienstverleners, die in opdracht van Club Med werken en uitsluitend toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om bepaalde werkzaamheden uit te voeren in het kader van de in punt 1. vermelde doelen. Hierbij worden uw rechten inzake de bescherming van uw privacy en de van kracht zijnde regelgeving strikt nageleefd.

De door Club Med vergaarde persoonsgegevens worden niet gratis of tegen betaling aan derden overgedragen, zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Ze worden uitsluitend bewaard tot de voltooiing van de in punt 1. hierboven vermelde doeleinden.

3. KINDEREN

De Site is niet bestemd voor gebruik door minderjarigen zonder toestemming van hun ouders. Behoudens wettelijke verplichtingen of een aanvraag van de ouders, vergaart Club Med geen gegevens van minderjarigen.

4. COOKIES

4.1 Tijdens het gebruik van de Site, kan Club Med dankzij uw navigatieprogramma een "cookie" bestand op uw terminal (bijv. een computer, tablet) plaatsen.
Dit maakt het, tijdens de registratieduur, mogelijk uw computer te identificeren bij een volgend bezoek aan de Site.
Iedere keer als u de Site bezoekt, worden de gegevens van uw voorgaande bezoek opgehaald.
Cookies genereren en verspreiden geen virussen.
Sommige cookies zijn onmisbaar voor het gebruik van de site, andere maken het mogelijk de weergegeven inhoud te optimaliseren en te personaliseren. Deze laatsten worden uitsluitend met uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming geïnstalleerd.

4.2 De voor het gebruik van de Site benodigde cookies
Club Med kan genoodzaakt zijn cookies te gebruiken die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van diensten of inlichtingen waarnaar u uitdrukkelijk gevraagd heeft, zoals:
- cookies om "in te loggen op uw Account";
- cookies voor uw "winkelmandje";
- cookies voor verificatie;
- cookies voor "load balancing";
- blijvende cookies om de account van de gebruiker te personaliseren.
- cookies om het bezoekersaantal te analyseren ("statistische cookies")
De door de statistische cookies vergaarde gegevens worden niet gebruikt voor overige verwerkingen en dienen uitsluitend voor het opstellen van anonieme statistieken.
Deze cookies maken het niet mogelijk uw navigatie naar overige sites te traceren of uw geografische positie te bepalen.
U kunt zich op eenvoudige wijze tegen het gebruik van cookies, en met name statistische cookies verzetten (zie hieronder "Cookies deactiveren").

4.3 Cookies voor optimalisatie en personalisering
Club Med kan cookies gebruiken om uw navigatie op de Site te optimaliseren en te personaliseren.
Deze cookies worden gebruikt om de prestatie van de Site te controleren en, met uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, te analyseren hoe u de site gebruikt. Deze cookies verbeteren het gebruiksgemak van de site, passen de services van de Site aan en herkennen en corrigeren snel eventuele problemen.
Club Med kan bijvoorbeeld, prestatiecookies gebruiken om te weten welke pagina's het meest populair zijn, welke methode voor het koppelen van pagina's het meest efficiënt is en om vast te stellen waarom sommige pagina's foutberichten krijgen.
Club Med gebruikt, hoofdzakelijk, de volgende cookies:
Editor : Adobe Analytics
Naam van het cookie / Doel :
Cmcid / C_m : De herkomst van een bezoeker identificeren zodra hij de Site bezoekt
s_cc : Weten of de browserinstellingen van de internetter het wel of niet toelaten cookies te installeren
s_sq : Weten welke pagina bij het voorgaande bezoek geraadpleegd werd
s_vi : De diverse trajecten op de Site identificeren
iccm : De bezoeker op onze gehele site herkennen
Editor : Kameleoon
Naam van het cookie / Doel :
kameleoonVisitIdentifier /
kameleoonSessionId : Nieuwe functies van de Site testen

4.4 Cookies instellen:
U kunt uw browser instellen om uw toestemming voor het gebruik van cookies te wijzigen of cookies te weigeren.
U kunt zo, ofwel alle cookies accepteren, ofwel gewaarschuwd worden als er een cookie geplaatst wordt, of anders nog alle cookies weigeren. Als u alle of een gedeelte van de cookies weigert, kunnen sommige functies van de Site niet correct werken en sommige pagina's niet weergegeven worden.
Voor het instellen van cookies:
Bij het gebruik van Internet Explorer 8. en volgende:

  1. Ga naar "Tools" in de menubalk en klik op "Internetopties".
  2. Klik op de tab "Privacy" bovenaan
  3. Schuif de cursor naar boven tot aan de instelling "alle cookies blokkeren" om alle cookies te blokkeren, of naar beneden tot de instelling "alle cookies accepteren" om alle cookies te accepteren. Raadpleeg voor meer informatie http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies

5. Uitleg browsers

Bij het gebruik van Firefox 30.0 en volgende:
1. Klik op de knop "menu" en selecteer "Opties"
2. Selecteer het paneel "Privacy"
3. Ga in de Geschiedenis zone, naar de optie "Bewaarregels" en selecteer "de persoonlijke instellingen voor de geschiedenis gebruiken"
4. Vink het hokje "Cookies accepteren" aan om de cookies te activeren, of vink het hokje uit om ze te uit te schakelen. Als u een probleem heeft met de cookies, controleer dan of de opties "Cookies van derden accepteren" niet op Nooit ingesteld staat.
5. Stel de opslagtijd van de cookies in. Bewaren tot: "de cookies verlopen": elk cookie wordt verwijderd op de door de site die de cookie plaatst bepaalde verloopdatum. Bewaren tot: "de afsluiting van Firefox": de op uw computer geplaatste cookies worden verwijderd bij het afsluiten van Firefox. Bewaren tot: "mij elke keer vragen": elke keer dat een website een cookie wil plaatsen, krijgt u een waarschuwing om te vragen of u het plaatsen van het cookie wel of niet accepteert.
6. Klik op OK om het venster "Opties" te sluiten. Raadpleeg voor meer informatie https://support.mozilla.org/fr/products/firefox/privacy-and-security/cookies

Bij het gebruik van Google Chrome:
1. Gaan naar het menu "Tools"
1. Klik op "Instellingen"
2. Klik op "Geavanceerde instellingen"
3. Klik op "Privacy/Instellingen voor inhoud"
4. "Cookies" moet aangevinkt zijn. Selecteer vervolgens "indirecte cookies en sitegegevens blokkeren" Raadpleeg voor meer informatie https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Bij gebruik van Safari 5.0:
1. Selecteer Safari > Voorkeuren en klik op "Beveiliging".
2. Onder "Cookies accepteren" kunt u aangeven of en wanneer Safari de cookies van de website moet accepteren. Klik, voor uitleg over de opties, op de hulp knop (in de vorm van een vraagteken). Als u Safari zodanig heeft ingesteld dat het cookies blokkeert, moet u wellicht tijdelijk cookies accepteren om een pagina te openen. Herhaal de bovenstaande stappen door "Altijd" te selecteren. Zet, zodra u klaar bent met de pagina, de cookies opnieuw uit en verwijder de cookies van de pagina. Raadpleeg voor meer informatie http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR
Als u een ander type browser of een andere versie gebruikt, raden wij u aan het "Hulp" menu van uw browser te raadplegen.

6. UW RECHTEN

Overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving heeft u het recht op inzage en wijziging van uw persoonsgegevens en het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een brief sturen naar het volgende adres: Club Méditerranée Holland BV, Stadhouderskade 13, 1054 ES, Amsterdam. Voeg een kopie van uw identiteitskaart aan uw brief toe. U kunt zich overigens, op elk gewenst moment, verzetten tegen het ontvangen van commerciële e-mails van Club Med via de in deze e-mails vermelde annuleringslink.

7. WIJZIGINGEN

Club Med kan genoodzaakt zijn dit Handvest te wijzigen, met name als de van kracht zijnde regelgeving wordt aangepast. Elke wijziging zal op deze pagina vermeld worden. Door deze pagina bij elk bezoek aan de Site te raadplegen, bent u altijd op de hoogte welke persoonsgegevens ingezameld worden en hoe Club Med deze eventueel zal gebruiken.