Meer dan een baan: een ervaring op zich

Ervan overtuigd dat gelukkige G.O's en G.E's gelukkige G.M's maken, biedt Club Med een uniek model op het gebied van loopbaan en inzetbaarheid.
Het laat werknemers groeien in het bedrijf en "het geluk van henzelf kunnen zijn" ervaren.

*G.O = Gentils Organisateurs (aardige organisatoren), G.E = Gentils Employés (aardige werknemers), G.M = Gentils Membres (aardige klanten)

"Wij ontwikkelen onze teamspirit en willen graag samenwerken en groeien met anderen"

Meer dan een baan, G.Os en G.Es beleven verrijkende ervaringen bij Club Med die hen transformeren. Ze ontwikkelen zich, verrassen zichzelf en smeden levenslange vriendschappen, in een unieke sfeer en op uitzonderlijke werkplekken.

Meer weten over werken bij Club Med

Een ongelooflijke ervaring die diegenen die het proberen, transformeert

87% beaamt de stelling "Werken bij Club Med is meer dan alleen een baan"*

Of het nou voor een project of voor een show is, onze G.O's en G.E's krijgen de kans om centraal te staan ​​dankzij hun persoonlijkheid en karakter, terwijl ze hun leiderschap en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
Ze worden aangemoedigd om zichzelf te overtreffen om zelfvertrouwen te ontwikkelen, meer lef te krijgen en nieuwe ervaringen uit te proberen.

*Sinds 2014 is er een interne “Voice”-barometer beschikbaar voor alle G.O's en G.E's in de wereld, met een responspercentage van 71%.
"Voice" is beschikbaar in 20 talen, met een innovatieve audioversie voor degenen die het lezen minder onder de knie hebben.

Een cultuur en een unieke geest, onvergetelijke werkplekken

In onze Resorts en kantoren: unieke internationale arbeidsomstandigheden.

 • Een rijke en diverse cultuur, die ervaren moet worden om volledig te begrepen te worden
 • Bij een team voor een seizoen of project aansluiten en de vriendelijkheid van elk en de kracht van het collectief te waarderen

De baan van G.O of G.E: een beroep met nut

De kans om betrokken te raken bij projecten die voor ons belangrijk zijn

De Club Med Foundation, opgericht in 1978, is een pionier op het gebied van vrijwilligerswerk, waardoor werknemers kunnen deelnemen aan solidariteitsprogramma's:

 • 19 belangrijke partners in de loop der tijd ondersteund die sociale of educatieve acties organiseren
 • 500 kinderen begeleid in 8 sportclubs
 • Meer dan 2.700 kinderen verwelkomd tijdens het Mondiale Vieruurtje dat plaatsvond in 36 Resorts
 • 6 dromen van zieke kinderen gerealiseerd
 • In 20 Resorts, partnerschappen gesloten met lokale verenigingen voor de bescherming van de biodiversiteit

Wij bouwen blijvende banden op met onze G.O's, G.E's en zelfs onze G.Ms.

G.Os & G.Es van over de hele wereld, die hun talenten en die van u onthullen

Het internationale succes van Club Med en het nomadische karakter van de teams hebben ons in staat gesteld om mensen van zeer verschillende afkomst, nationaliteiten, religies en culturen samen te brengen.

Club Med, ondertekenaar van het Charte française de la Diversité sinds 2004een overeenkomst over diversiteit binnen bedrijven

 • Ongeveer 80% van de Chefs de Service en 100% van de Chefs de Village is afkomstig van interne promotie.
 • 46% van de topmanagers zijn vrouwen. In Resorts zijn de opleidings- en mobiliteitspercentages hoger voor vrouwen dan voor mannen.
 • 55% van de Resorts heeft teams met meer dan 15 nationaliteiten en 90% van de Resorts heeft teams met meer dan 9 nationaliteiten.
 • Specifieke training in het beheer van multiculturele teams.
 • Mission Handicap sinds 2008: een percentage van gehandicapte werknemers van 4,58%, 41 gehandicapte werknemers aangenomen in 2018 en 136 gehandicapte werknemers in dienst.

Rijke en gevarieerde cursussen aanbieden

Bijvoorbeeld, in 2017:

 • 20% van de G.Os is van functie veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar
 • 26% van de G.Os en G.Es is van land van toewijzing veranderd
 • In Europa biedt een origineel mobiliteitsprogramma de mogelijkheid om extra-communautair personeel het zomerseizoen in een zuidelijk land te laten combineren met het winterseizoen in de Franse Alpen

Elke dag vaardigheden ontwikkelen met de University of Talents

 • 15.500 G.Os & G.Es worden jaarlijks opgeleid
 • Opleiding gegeven aan 83% van de G.Os & G.Es in Resorts gedurende twee jaar
 • Meer dan 1.200 stagiaires begeleid in Talent Campussen die elk jaar worden georganiseerd in Frankrijk, Azië, Afrika en Amerika
 • Meer dan 200 opleidingen en gediplomeerde cursussen voor G.Os & G.Es
 • Een gediplomeerd traject voor Chefs de Village aan de Universiteit van Parijs XII en het behalen van een Master 2 "International SME Management"

Iedere dag met mensen van over de hele wereld werken

 • Dagelijks met mensen van verschillende afkomsten, nationaliteiten en culturen werken
 • 109 nationaliteiten vertegenwoordigd in onze teams
 • 90% van de Resorts verwelkomt G.Os en G.Es van minimaal 9 verschillende nationaliteiten
 • 55% van de Resorts verwelkomt G.Os en G.E's van minimaal 15 verschillende nationaliteiten

Diversiteit is krachtig

Overtuigd dat de verscheidenheid in teams een rijkdom is, zet Club Med zich sinds 2007 in voor de integratie van mensen met een handicap.

De Mission Handicap heeft tot doel ons gehandicaptenvriendelijke beleid te definiëren en uit te voeren

Het houdt toezicht op de coördinatie van de 5e Bedrijfsovereenkomst die gaat over de tewerkstelling van mensen met een handicap en die doelstellingen vastlegt in termen van:

• Werving
• Opvang en integratie van gehandicapte werknemers
• Aanpassing van werkplekken en bereikbaarheid
• Behoud van werkgelegenheid en loopbaanbeheer
• Herindeling
• Communicatie en bewustwording
• Opleiding
• Samenwerking met de beschermde en aangepaste werksector

Wat cijfers:

• Sinds 2007 ruim 400 aanwervingen, 13 deeltijdopleidingen en 50 stagiaires
• 300 werkstationaanpassingen
• 1.800 uur bewustmaking over handicaps sinds 2014
• Een percentage van gehandicapte werknemers van 4,58%* eind 2018
• 136 gehandicapte werknemers in dienst in 2018

Wat voorbeelden:

• Opvolging van kandidaten die worden erkend als gehandicapte werknemers, van de werving tot het opnemen van hun functie,
• Ondersteuning voor werknemers: ondersteuning bij het aanpassen van de werkplek en administratieve procedures, informatie over het statuut van de gehandicapte werknemer, enz.,
• Regelmatige trainings- en bewustmakingsacties voor HR-teams en alle receptiemedewerkers die in Resorts en in kantoren in Frankrijk werken,
• Beroepen die gedaan worden op de aangepaste werksector (werkbijstandsinstellingen en diensten en aangepaste ondernemingen) voor services of aankopen,
• Organisatie van de jaarlijkse training voor het Franse gehandicapte schermteam in een Club Med Resort.

Specifieke aandacht voor gehandicapte werknemers:

• Hulp bij toegang tot opleidingen,
• Specifieke autorisaties voor betaald verlof,
• Een groter aantal thuiswerkdagen,
• Het toepassen van hulpmiddelen ter compensatie van de handicap, voorgeschreven door de bedrijfsarts,
• Voor gehandicapte werknemers die medische apparatuur nodig hebben om de gevolgen van de handicap te compenseren (gehoorapparaat, orthese, lendengordel, enz.): ondersteuning bij verzoeken voor invaliditeitsuitkeringen, financiële ondersteuning van bedragen die ten koste komen van de werknemer na aftrek van overheidshulpen, binnen de grenzen van het budget van de Mission Handicap.

Samenwerking met Picto Access

Club Med heeft de krachten gebundeld met Picto Access om haar klanten duidelijke informatie te geven over de toegankelijkheid van Resorts. Dit gespecialiseerde bedrijf voert momenteel een toegankelijkheidsonderzoek uit voor 4 soorten handicaps (visueel gehandicapt, slechthorend, cognitief gehandicapt en beperkte mobiliteit) om informatie beschikbaar te stellen op onze verschillende kanalen.

Gerelateerde artikelen

Happy to Care

Onze inspanningen voor verantwoord toerisme

Bescherming van de natuur

Specialist in droomlocaties, zich bewust van diens kwetsbaarheid

Lokale ontwikkeling

Pionier in toerisme, versneller van lokale ontwikkeling